Miljøprojekt, 528, 2000

Livscyklusvurdering i virksomheders miljøindsats

23-06-2000Et projekt om livscyklusvurdering af 3 typer metalmaling hos virksomheden Teknos Schou A/S er udgangspunkt for en beskrivelse af, hvorledes arbejde med livscyklusvurderinger kan planlægges og gennemføres. Målgruppen for denne beskrivelse er de virksomheder, der beslutter eller skal iværksætte arbejdet. Miljøbelastningen fra maling stammer især fra de anvendte råvarer og fra malearbejdet, mens selve fremstillingen af malingen kun i meget begrænset omfang bidrager til miljøbelastningen.Læs publikation