Miljøprojekt, 525, 2000

Genvinding af afvaskningsmidler i den grafiske branche

16-06-2000

Rapporten omhandler udvikling af et fuldskala anlæg til oprensning af affaldsemulsion hidrørende fra rengøring af offset trykkemaskiner efter afvaskning af valser med vegetabilske eller mineralske vaskemidler. Genvindingsanlægget er afprøvet med succes på to større danske trykkerier. Det udvundne afvaskningsmiddel og genvundne vand kan genbruges direkte. Vandbesparelsen og reduktionen af mængden af flydende affald er ca. 70 %. Tilbagebetalingstiden af anlægget vurderes til 1,3 - 3,6 år ved brug af vegetabilske afvaskere.

Læs publikation