Miljøprojekt, 526, 2000

Følgevirkninger af råstofgravning under grundvandsspejlet

08-06-2000Råstofgravning under grundvandsspejlet giver anledning til grundvandssænkninger i den opståede råstofsø og i grundvandsmagasinet omkring søen. Der er fundet en analytisk løsning på strømningsproblemet og givet anvisning på, hvordan løsningen anvendes i praksis. Beregningerne er foretaget i rotationssymmetri, som er en acceptabel tilnærmelse til de fleste råstofgrave. Resultatet er, at sænkningen i selve graven er tidsuafhængig, d.v.s der opstår momentant en sænkning, når gravningen starter, og denne forbliver konstant i tiden. Udenfor graven vokser sænkningen som funktion af tiden. Metoden er dokumenteret ved hjælp af et konkret eksempel fra Skåne. Vådgravning udgør ikke et vandressourceproblem, blot en omrokering af vandressourcerne.Læs publikation