Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 9/2000

Alternativer til dyreforsøg for øjenirritation

13-06-2000Formålet med projektet var at undersøge, om in vitro tests kan erstatte forsøg for øjenirritation med kaniner. Testningen indgik i en stor valideringsundersøgelse arrangeret af den europæiske kosmetikindustri (COLIPA). En vævsmodel for øjets hornhinde, SKIN2 ZK1200, blev anvendt til at bedømme 55 kosmetiske indholdsstoffer og færdige produkter. Modellen var meget god til forudsigelse af akut øjenirritation i kaninforsøg, både for ingredienser og færdige produkter. Der blev tillige udviklet en test, der kan forudsige vedvarende øjenirritation.Læs publikation