Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 12/2000

Afgivelse af stoffer fra filtermaterialer til drikkevand

30-06-2000Udvaskningen af stoffer fra 10 forskellige filtermaterialer som anvendes til drikkevand, er undersøgt. Materialerne er 6 typer kul og 4 mineralske produkter. Undersøgelsen har omfattet afgivelse af flygtige og ikke-flygtige organiske forbindelser og PAH (polyaromatiske hydrocarboner) samt 12 grundstoffer, heriblandt tungmetaller.