Waste 21

31-07-2000

Affald 21 er regeringens nationale affaldsplan, som dækker perioden 1998-2004. Planen beskriver de initiativer, som allerede er implementeret samt nye initiativer, der sammen skal sikre en bedre og mere effektiv affaldshåndtering end der i dag findes i Danmark.

Læs publikation