Miljøprojekt, 538, 2000

Rensning af kromforurenet jord ved hjælp af jernspåner og jernsulfat

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

13-07-2000Kromforurenet vand er med succes blevet renset v. h. a. jernspåner både in situ og on site. Med baggrund heri er det blevet forsøgt at rense/stabilisere kromforurenet jord ved tilsætning af jernspåner eller en opløsning af jernsulfat. Forsøgene viste, at jernspåner alene ikke gav den ønskede effekt ved tilsætning i rimelige mængder. Tilsætning af jernsulfat gav mere lovende resultater, idet tilsætning af tilstrækkeligt kraftig jernsulfatopløsning minimerede udvaskningen fra prøverne.Læs publikation