Miljøprojekt, 518, 2000

Passiv poreluftscreening med Gore-Sorber@Screening Survey

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

13-07-2000Når man vil undersøge forureningen af jord og grundvand, kan man ikke altid måle poreluften på traditionel vis. I visse tilfælde kan der bruges en ny metode, der er baseret på såkaldt passiv måling af poreluften. Det viser et projekt, der er afprøvet under Miljøstyrelsens teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening. Metoden kaldes Gore-Sorber Screening Survey R og er afprøvet på en grund i Frederiksborg Amt, hvor der tidligere har ligget et renseri. Her har man afgrænset tetrachlorethylenforureningen i grundvandet.Læs publikation