Orientering fra Miljøstyrelsen, 9/2000

Listen over uønskede stoffer

25-07-2000Der foreligger nu en ny og opdateret liste over uønskede stoffer. Listen indeholder 68 stoffer eller stofgrupper, som Miljøstyrelsen anser for at have problematiske sundheds- eller miljøeffekter.Læs publikation