Miljønyt, 51, 2000

Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse

17-07-2000Der er for første gang gennemført en detaljeret kortlægning af vejtrafikstøjen for et sammenhængende byområde med mere end 100.000 personer. I kortlægningen er anvendt en ny støjkortlægningsmetode,som kombinerer den nordiske beregningsmetode for vejtrafikstøj med digitale kortdata og registerdata om boliger og personer fra BBR- og CPR-registrene. Der er gennemført vurderinger af forskellige virkemidlers støjmæssige konsekvenser og deres tilhørende omkostninger.Læs publikation