Miljøprojekt, 519, 2000

Effekt af tilsætning af Petrotech til dieselforurenet jord

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

13-07-2000Petrotech er et brandslukningsmiddel, som udenlandske undersøgelser antyder kan forcere den biologiske nedbrydning af olieforurenet jord. Denne rapport beskriver en undersøgelse af effekten af tilsætning af Petrotech til jord forurenet med dieselolie. Undersøgelsen viser, at der ikke kan konstateres en effekt på nedbrydningshastigheden.Læs publikation