Miljøprojekt, 487, 2000

Airsparging og vakuumventilation fra vandrette boringer på Drejøgade 3-5: Statusrapport 1

13-07-2000

Denne statusrapport udgør den første af ialt 4-6 publikationer, hvori der redegøres for resultater af drift og monitering i den første ca. 9 måneders indkørings- og driftsperiode. Rapporten fokuserer på opnåede driftserfaringer på selve behandlingsanlægget, ligesom resultater af monitering af ialt 17 moniteringsboringer samt driftsøkonomien præsenteres.

Læs publikation