Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/1999, 2000

Vejledning om bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

14-01-2000

Vejledningen uddyber bestemmelserne angivet i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Desuden beskrives anvendelsen af bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 i forbindelse med fastlæggelse af kvalitetskrav og udlederkrav for visse farlige stoffer i forbindelse med udledninger til vandløb, søer eller havet.

Læs publikation