Miljønyt, 50, 2000

Vejen til bedre miljø ved produktion af tekstiler

10-01-2000Med udgangspunkt i resultaterne fra et tidligere gennemført miljøprojekt præsenteres en række værktøjer, der kan være en hjælp til at arbejde seriøst og struktureret med miljø- og sundhedsmæssige emner for tekstiler indeholdende fibrene bomuld, uld, viskose, polyester eller acryl. Værktøjerne er dels opdelt efter fibertype og dels efter virksomhedstype. Der præsenteres en vurdering af væsentlige miljø- og sundhedsmæssige forhold i tekstilernes livscyklus samt tilhørende anbefalinger. Endvidere er der udarbejdet forslag til spørgeskemaer om de væsentligste emner til brug for miljødialogen mellem de enkelte led i produktionskæden.Læs publikation