Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/1999, 2000

Typegodkendelsesordning for minirenseanlæg

14-01-2000Vejledningen uddyber bestemmelserne fastsat i bekendtgørelse nr. 500 af 21. juni 1999 om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg. Bekendtgørelsen omhandler minirenseanlæg med en kapacitet op til 30 personækvivalenter. Vejledningen rummer de administrative bestemmelser for at opnå en typegodkendelse, krav til afprøvning af anlæg, belastninger og renseklasser, krav til kontrolundersøgelser samt krav til obligatorisk serviceordning for minirenseanlæg.Læs publikation