Miljøprojekt, 479, 2000

Slambehandling med Effektive Mikroorganismer (EM teknologi)

07-01-2000Projektet omhandler behandling af spildevandsslam med produktet Effektive Mikroorganismer (EM) med det formål at fremme nedbrydningen af miljøfremmede, organiske stoffer. Der er udført pilotforsøg med tilsætning af EM ved kompostering af slam. Der blev ikke konstateret nogen positiv effekt på nedbrydningen af de miljøfremmede, organiske stoffer ved tilsætning af EM.Læs publikation