Environmental Project, 496, 2000

Priority-setting Regarding Offshore Substances and Preparations

07-01-2000

Ved offshore-aktiviteterne i Nordsøen anvendes årligt 1 mill. tons kemikalier, hvoraf omkring 50.000 tons anvendes i den danske del. I projektet er der udarbejdet en simpel metode til at prioritere produkterne efter deres miljø- og sundhedsfarlighed. Produkterne opdeles herigennem i 3 faregrupper. Prioriteringsmetoden er afprøvet på 273 kemiske produkter, som blev udledt i den danske del af Nordsøen i mere end 1 ton i 1993. Ligeledes er der beskrevet principper for vurdering af muligheder for substitution af de mest farlige kemikalier med ufalige eller mindre farlige produkter. Endelig er der udarbejdet en database til håndtering af oplysninger om offshore-produkterne.

Læs publikation