Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 19/1999, 2000

Miljømærkning og miljøstyring

07-01-2000Sammenligning af ligheder og forskelle mellem EUwhos forordninger om miljømærke og miljøstyring for at afklare, hvordan der kan etableres et givtigt samspil mellem de 2 ordninger. Der er fokuseret på områder, hvor arbejdet med at søge miljømærke kan lettes af eksisterende registrering under EMAS. Baseret på erfaringsopsamling blandt virksomheder og øvrige interessenter opstilles en række anbefalinger, der letter det administrative og dokumentationsmæssige arbejde for såvel virksomheder som myndigheder.Læs publikation