Miljønyt, 39, 2000

Miljø og arbejdsmiljø

21-01-2000Håndbogen er resultatet af et samarbejde mellem Arbejdstilsynet og Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen Østjylland I/S. Bogen beskriver en konkret metode til at integrere arbejdsmiljøet i et miljøledelsessystem. Formålet er at give en praktisk anvisning på, hvordan man kan tage hånd om medarbejdernes arbejdsmiljø og virksomhedens belastning af det ydre miljø på en systematisk måde. Håndbogen indeholder derfor også en række værktøjskort, som kan bruges i opbygning og vedligehold af systemet.Læs publikation