Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 20/1999, 2000

Biologisk rensning af dieselolieforurenet jord

11-01-2000Rapporten beskriver forsøg på at stimulere den biologiske nedbrydning af dieselolie i sandjord under in-situ betingelser i en periode på 112 døgn. Optimeringen af nedbrydning blev foretaget ved tilførsel af luft (bioventing), tilsætning af næringssalte og inokulering med bakterier. Forsøget blev udført på jord med ca. 2000 mg diesel/kg jord anbragt i containere. Der er foretaget en sammenligning mellem koncentration før og efter nedbrydning er stimuleret, og nedbrydningshastigheden er beregnet ud fra respirationsdata. Forskellen i graden af nedbrydning ved de forskellige metoder diskuteres.Læs publikation