Betænkning fra Miljøstyrelsen, 1/1999, 2000

Betænkning om principper for beregning af vandafledningsbidrag

11-01-2000Udvalget om vandafledningsbidrag, der blev nedsat i 1997, har afsluttet sit arbejde i september 1999 med denne betænkning. Den indeholder udvalgets overvejelser og forslag vedrørende opdeling af vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del samt overvejelser og forslag vedrørende fritagelse for eller nedsættelse af bidraget i visse situationer. Endelig indeholder den overvejelser og forslag vedrørende udlevering af målerdata fra vandværker.Læs publikation