Miljøprojekt, 508, 2000

Anvendelse af vandfortyndbar farve til serigrafisk tryk

17-01-2000I rapporten beskrives brug af vandfortyndbar farve med udgangspunkt i de tekniske forhold, vanskeligheder og problemløsninger hos en mindre virksomhed, som siden 1990 har anvendt vandfortyndbar farve i vid udstrækning til bl.a. kunsttryk af høj kvalitet, plakater og reklameskilte. En miljø- og sundhedsmæssig vurdering af trykfarve og hjælpekemikalier viser, at brugen af vandfortyndbar farve sandsynligvis er en miljømæssig fordel sammenlignet med traditionel opløsningsmiddelbaseret farve.Læs publikation