Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/2000

Affaldsstatistik 1998

10-01-2000Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark i 1998 opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald. Statistikken giver desuden en oversigt over afaldsudviklingen for årene 1995-1998. Udviklingen sættes i relation til målene i regeringens affaldsplan 1998-2004, Affald 21.Læs publikation