Vandrådets årsberetning 1997 og 1998

15-02-2000I løbet af 1997 og 1998 har Vandrådet givet tilsagn om støtte til forureningstruede vandindvindinger på ca. 16,6 mio. kr. Der er finansieret informations- og udviklingsprojekter for i alt 6,4 mio. kr. De væsentligste typer forurening blandt enkeltindvindingerne er nitrat og bakterier. For vandværkerne er det nitrat og pesticider. Hvad angår demonstrations- og udviklingsprojekterne, så vedr. størstedelen af projekterne den tekniske side af vandforsyningen.Læs publikation