Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 2/2000

Testresultater for beregning af vejtrafikstøj

18-02-2000Rapporten beskriver et antal eksempler på beregning af vejtrafikstøj. Eksemplerne er baserede på 2 konstruerede situationer, et landtilfælde og et bytilfælde, og har til formål at muliggøre en kontrol af, at et givet beregningsprogram giver korrekte resultater i henhold til den fælles nordiske beregningsmetode for vejtrafikstøj. LAEQ og LAFMAX er beregnet for i alt 14 forskellige beregningspunkter med henblik på at afprøve samtlige beregningsmetodens korrektionsled. For hvert enkelt beregningspunkt er angivet det interval, beregningsresultatet bør ligge indenfor.Læs publikation