Miljøprojekt, 492;, 2000

Resumerapport over gasværkspakke

11-02-2000I rapporten redegøres for erfaringerne med 5 forsøgsprojekter til oprensning af kommunale gasværksgrunde, den såkaldte "Gasværkspakke". Ifølge rapporten er biologisk nedbrydning og udvaskning af forurenet jord langsomme behandlingsteknikker, der især fjerner mobile flygtige komponenter, således at jordforureningen stabiliseres. Termisk behandling er hurtig og effektiv til at rense jorden, men er energikrævende og dyr.Læs publikation