Ny grøn beskæftigelse i Danmark

24-02-2000Den Grønne Jobpulje blev oprettet i 1997 ved lov. Puljen har til formål at forbedre miljøet ved at fremme skabelsen af nye arbejdspladser indenfor miljøområdet.Puljen har et budget på 305 mio. kr., fordelt med 125 mio. kr. til 1997 og 60 mio. kr. til hvert af årene 1998, 1999 og 2000. Den grønne Jobpulje har siden 1997 og indtil november 1999 givet tilskud til 417 projekter, der tilgodeser både beskæftigelses- og miljøhensyn. Genter for Alternativ Samfundsanalyse har gennemgået de første resultater af Den Grønne Jobpuljes virke og evalueret resultaterne af de først afsluttede projekter. Handelshøjskolen i Århus har bidraget med en analyse af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af projekterne. Hovedopgaven for Den Grønne Jobpulje har hidtil være at komme godt igang med en ny tilskudsordning. Det konkluderes, at dette er lykkedes, at de beskæftigelsesmæssige resultater må siges at være mere end tilfredsstillende, og at puljens projekter bidrager til et bedre miljø.Læs publikation