Orientering fra Miljøstyrelsen, 1/2000

Miljøtilsyn 1998

24-02-2000"Miljøtilsyn 1998" indeholder en sammenfattende oversigt over kommunernes, amtskommunernes og Miljøstyrelsens miljøtilsyn i 1998. Oversigten over de kommunale myndigheders indsats er udarbejdet på baggrund af tilsynsindberetningerne fra de enkelte kommuner og amtskommuner. "Miljøtilsyn 1998" giver en række oplysninger om tilsynsmyndighedernes indsats i 1998 samt Miljøstyrelsens vurdering heraf.Læs publikation