Miljønyt, 45, 2000

Miljødialog med kollegaer

18-02-2000Hvordan håndterer den miljøansvarlige og resten af organisationen i en lille eller mellemstor virksomhed den interne dialog om miljø med medarbejdere og ledelse? Håndbogen beskriver, hvordan man tilrettelægger den interne dialog før, under og efter et miljøprojekt.Læs publikation