Miljønyt, 47, 2000

Katalog over midler til miljødialog

18-02-2000Katalog over 34 kommunikationsmidler, der er velegnede for små eller mellemstore virksomheder ved kommunikation af miljøbudskaber. Midlerne præsenteres i 4 grupper : Distribution af miljøinformationer, udbud af miljøinformation, personlig kommunikation og indsamling af viden om interessenten.Læs publikation