Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 7/1999, 2000

EU, Danmark og miljøreglerne

03-02-2000Publikationen er et opslagsværk, der indeholder dels en beskrivelse af indholdet i alle EU-miljøretsakter indenfor Miljøstyrelsens område og dels en beskrivelse af hvordan retsakterne reguleringsmæssigt er gennemført i Danmark. Rapporten omfatter de EU-retsakter, der skulle være gennemført den 1. januar 1999. Rapporten beskriver ikke, hvorledes EU-reglerne eller de danske regler fungerer i praksis og heller ikke de faktiske virkninger, reglerne har på miljøet.Læs publikation