Orientering fra Miljøstyrelsen, 13/2000

Brancheorientering for autoværksteder

10-02-2000I brancheorienteringen gives en oversigt over de væsentlige miljøpåvirkninger fra autoværksteder og en gennemgang af mulighederne for at forebygge og begrænse disse. Autoværkstedsbekendtgørelsens vigtigste punkter er gennemgået og kommenteret. Miljømyndighedernes gennemførelse af tilsyn på autoværksteder er beskrevetLæs publikation