Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 22/2000

Undersøgelses- og moniteringsprogram for omsætningen af miljøfremmede stoffer i slammineraliseringsanlæg og slamlager.

19-12-2000

I projektet er omsætningen af miljøfremmede stofferi slammineraliseringsanlæg og slamlagre fulgt i en periode på omkring et år. Det er dokumenteret at specielt LAS og NPE, men også DEHP og PAH forbindelserrne kan omsættes i omsættes i slammineraliseringsanlæg. Dette kan tilskrives de aerobe forhold i et mineraliseringsanlæg. Omvendt sker der ingen eller ringe omsætning ved lagring af slam.

Læs publikation