Miljøprojekt, 575, 2000

Undersøgelse af pesticidforbruget i staten, amter og Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i 1999

07-12-2000

Rapporten baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse om forbruget af pesticider i stat, amter og Fr.berg kommune og Kbh's kommune i 1999. Amter og Stat har reduceret forbruget med henholdsvis 79 % og 42 % i forhold til 1995. Fr.berg kommune har udfaset helt og Kbh.whos komm bruger kun 13 kg aktivstof.

Læs publikation