Miljøprojekt, 564, 2000

Udvikling af analysemetode til bestemmelse af Polycykliske AromatiskeHydrocarboner (PAH'er) i jord

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

01-12-2000

Projektet beskriver en ny analysemetode til bestemmelse af polyaromatiske hydrocarboner (PAH) i jord. Metoden består af fire alternative ekstraktionsmetoder, samt en målemetode til kvantitativ bestemmelse ved hjælp af gaskromatografimassespektrometri (GC-MS). Ekstraktionsmetoderne består af en traditionel rystemetode samt accelereret solvent ekstraktion (ASE), mikrobølgeekstraktion (MAE) og Soxtec ekstraktion.

Læs publikation