Miljøprojekt, 569, 2000

Trafik og miljøplanlægning - det regionale perspektiv

12-12-2000Erfaringen med mange af de kommunale trafik- og miljøhandlingsplaner er, at der er behov for at styrke det kommunale og amtslige samarbejde om trafik- og miljøløsninger. Dette projekt analyserer en række forhold, der kan være årsag til, at der ikke er særlig stor fokus på den regionale trafik og dens miljøbelastning, og giver et bud på hvilke virkemidler der kan benyttes for at opprioritere det regionale aspektLæs publikation