Orientering fra Miljøstyrelsen, 4/2000

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2000

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

04-12-2000

I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2000 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen og beskriver projektforslag for 2000-2001.Der planlægges primært igangsat feltprojekter overfor forureninger med klorerede opløsningsmidler, kulbrinter, herunder MTBE og PAHintr. I programmet er en samlet liste over de teknikker, der ønskes afprøvet. Siden ordningen trådte i kraft i 1996, er der igangsat omkring 60 sager.

Læs publikation