Styrkelse af sammenhængen mellem internationale miljøaftaler og miljøbistanden i Miljø- og Energiministeriet

12-12-2000

Publikationen henvender sig til ministeriets medarbejdere, idet den beskriver, hvordan samarbejdet mellem miljøbistandsmedarbejdere og de der arbejder med internationale konventioner kan styrkes.

Læs publikation