Vejledning fra Miljøstyrelsen, 7/2000

Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder

05-12-2000Vejledningen indeholder generelle retningslinier for rådgivning af beboere og andre om forholdsregler mod eksponering for lettere forurenet jord, hvor forureningen består af forholdsvis immobile stoffer som f.eks. tungmetaller og tjærestoffer i koncentrationer mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet.Læs publikation