Miljøprojekt, 562, 2000

Pesticidanvendelser i forskellige brancher

20-12-2000Undersøgelsen omfatter en historisk kortlægning af pesticidanvendelser inden for brancher, der anses at indebære et særligt koncentreret forbrug af Pesticider. Kortlægningen omfatter tilsammen i alt ca. 950 registreringer af pesticider anvendt inden for seks brancher. Undersøgelsen sigter mod at opstille branchespecifikke analyseprogrammer, særligt ved den amtslige indsats for opsporing af kilder til jord- og grundvandsforurening.Læs publikation