Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 20/2000

Omkostninger og økonomisk sikkerhedsstillelse ved deponering af affald

04-12-2000Rapporten er udarbejdet til brug for dansk implementering af Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, idet rapporten specielt vedrører direktivets artikler om henholdsvis sikkerhedsstillelse og omkostninger ved affaldsdeponering (gebyrer) i forbindelse med planlægning, etablering, drift, nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlæg, herunder omkostninger til sikkerhedsstillelse. Målet med projektet har været at undersøge muligheder og former for sikkerhedsstillelse samt at klarlægge, hvilke omkostninger der i øvrigt skal medregnes for at opfylde direktivets krav vedrørende gebyrfastsættelse.Læs publikation