Miljøprojekt, 576, 2000

Fordele og ulemper ved gebyrdifferentierede indsamlingssystemer for husholdningsaffald

11-12-2000

Projektet vurderer dels de erfaringer, der i dag foreligger i 8 kommuner med differentierede renovationssystemer og 8 referencekommuner, samt dels resultaterne af en gennemført spørgeskemaundersøgelse hos 8 af de 16 kommuner.

Læs publikation