Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 19/2000

Efteruddannelse om grønne indkøb

05-12-2000Rapporten indeholder en kortlægning af målgrupperne for efteruddannelse om grønne indkøb i det offentlige, en kortlægning af udbuddet af efteruddannelse samt en interviewundersøgelse af behovet for efteruddannelse. På baggrund heraf er der opstillet skitser til mulige efteruddannelsestilbud til de udpegede målgrupper.Læs publikation