Miljøprojekt, 552, 2000

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

04-12-20002800 kg. trichlorethylen og tetrachlorethylen er i løbet af 5 måneder fjernet ved dampopvarmning og vacuumekstraktion på Brüel & Kjærs ejendom. Der er udført bestemmelse af silt- og sandlagenes permeabilitet og varmeegenskaber ved feltforsøg og laboratorieforsøg. Det er bl.a. dokumenteret, at opvarmning af svagt permeable siltlag kan ske ved varmeledning. Det er endvidere vist, at frigivelse af forureningen sker i kondensationsfronten.Læs publikation