Brancheanalyse af miljømæssige forhold i træ- og møbelindustrien

01-12-2000Rapporten giver en beskrivelse af træ- og møbelbranchens miljøforhold. Fokus er lagt på typiske produkters miljøbelastning i et livscyklusperspektiv og branchens mulighederne for at integrere miljøhensyn i produktudviklingsarbejde. Rapporten er desuden grundlag for anvendelsesorienterede forslag og anbefalinger, der formidles særskilt til branchens virksomheder i en pjece.Læs publikation