Orientering fra Miljøstyrelsen, 17/2000

Affaldsstatistik 1999

21-12-2000Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark i 1999 opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald. Statistikken giver desuden et overblik over udviklingen i affaldsmængderne i årene 1994 - 99. Udviklingen sættes desuden i relation til målene i regeringens affaldsplan 1998-2001, Affald 21.Læs publikation