Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/2000

Zonering

18-08-2000

Den aktive beskyttelse af grundvandet skal i fremtiden målrettes mod indsatsområder. Indsatsområderne skal detailkortlægges som grundlag for indsatsplaner, som beskriver hvilken indsats der skal gennemføres for at beskytte grundvandet. I vejledningen om zonering defineres indsatsområder og følsomme indvindingsområder, og detailkortlægningen af områderne beskrives. I appendix beskrives en lang række forskellige metoder som kan anvendes i detailkortlægningen.

Læs publikation