Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/2000

Vejledning om EU's Transportforordning 259/93 (EØF)

15-08-2000

Vejledning er en hjælp til kommuner, amter og affaldseksportører og -importører i den daglige administration af reglerne om import og eksport af affald. Vejledningen er opdelt i en række "enkeltvejledninger" for import og eksport af affald til nyttiggørelse og bortskaffelse.

Læs publikation