Orientering fra Miljøstyrelsen 5/2000

Rådets årsberetning 1998

09-08-2000Rådet har i 1998 givet tilskud til 48 ansøgninger om tilskud til renere teknologiprojekter og 14 ansøgninger om tilskud til affalds-/genanvendelsesprojekter. Der blev bevilget 32 mio. kr. til renere teknologiprojekter og 28 mio. kr. til affalds-/genanvendelsesprojekter. 1998 blev et overgangsår med afslutning af handlingsplanerne for renere teknologi affald og genanvendelse 1993-97, og hvor de nye juridiske og indholdsmææsige rammer for et nyt råd, Miljørådet for renere produkter, blev bragt på plads, og arbejdet med den nye tilskudsordning for renere produkter m.v. begyndte.Læs publikation