Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 15/2000

PCB i apparater i Danmark

02-08-2000

Stofgruppen PCB fik en væsentlig udbredelse i Danmark med blandt andet kondensatorer og visse andre elektriske apparater frem til starten af 1980'erne. Denne undersøgelse, som Miljøstyrelsen har fået gennemført af COWI Rådgivende Ingeniører, har omfattet mere end 1.300 af de mest sandsynlige indehavere af PCB-holdige transformatorer og store kondensatorer. Undersøgelsen har vist, at der var en beskeden mængde af større PCB-holdigt udstyr i brug. Der er formentlig dog stadig en mindre del PCB i brug i kondensatorer til fasekompensering og til lysstofarmaturer, i elektronik og evt. i en overset transformator.

Læs publikation